Häktning en mänsklig skyldighet?

Varje år förpassas 11 000 personer till häktet. Lika många som ett fullsatt Globen. Ca 13 procent är felaktigt frihetsberövade och får ersättning av staten. Häktning sker utan egentlig domstolsprövning. Ofta under medverkan av advokater som uppträder som frivillig gisslan för vår och samhällets myt om att häktningsförhandlingen är en värdig och balanserad prövning om någon skall frihetsberövas - han har ju en advokat.

Detta och att häktnting ofta sker för att cellvistelsen skall mjukgöra personen till ett erkännande och de långa fängelsevistelser markerar att Sverige som rättsstat behöver en ny biotop.

Göteborgs Posten 2012-07-17 (Aktuellt om rättsväsendet)

https://www.gp.se/debatt/högre-ersättning-till-oskyldigt-häktade-1.625744    

Uppdaterad: 2012-07-17 13:42:44”Därför är det nödvändigt att laglotten avskaffas”

Om en förälder har en son som är stenrik och en dotter som är handikappad, medellös och sitter på ett servicehem – vad är det då för fel om föräldern ger hela arvet till den handikappade dottern och inget till sonen? Svar: Inget. Därför måste laglotten avskaffas, skriver advokaten Svante Thorsell i en slutreplik.

I en replik på DN.se/debatt 17/1 argumenterar kollegerna Ulf Bergqvist och Erica Stridby för att laglotten bör behållas för att arvstvister är så uppslitande.

I min artikel på DN Debatt den 13/1 argumenterar jag för att laglotten strider mot den grundlagsenliga rätten till all personlig egendom med undantag för skatterna. Laglotten är en gåva genom tvång. Gåvor lämnade genom tvång har ingen lycka med sig.

Dagens Nyheter 2012-01-09 (AKTUELLT)

http://www.dn.se/debatt/darfor-ar-det-nodvandigt-att-laglotten-avskaffas    

Uppdaterad: 2012-02-07 11:27:04”Dags att Sverige avskaffar bröstarvingars rätt till arv”

Förlegat tvångsarv. Det svenska laglottssystemet är mer än 150 år gammalt och ger bröst­arvingar – blodsmässiga eller adopterade barn – rätt till föräldrarnas kvarlåtenskap. Även om barnet ignorerat, skändat och till och med begått brott mot sin förälder, har det rätt till sin laglott. Varför? Vi lever i dag i ett samhälle med dramatiskt ändrade värderingar som gjort laglotten otidsenlig. Fokus bör ligga på arvlåtarens vilja och de sociala banden – inte på DNA-koden, skriver Svante Thorsell.

()

http://www.dn.se/debatt/dags-att-sverige-avskaffar-brostarvingars-ratt-till-arv    

Uppdaterad: 2012-02-07 11:20:08Tillbaka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida

Telefon: 0704-15 35 17     Adress: Överås Parkväg 12 SE-412 74 Göteborg     Epost: svante@thorsell.info

Administration