Domare bör göra preliminÀra domslut

En domare bör pÄ ett tidigt stadium av tvistemÄlets handlÀggning kunna tala om hur han kan tÀnka sig att döma. Det skulle ofta vara en tröst och en bot för parterna att fÄ en bedömning som manade till en tidig uppgörelse, skriver advokat Svante Thorsell.

Advokater Àgnar sig dagligen Ät att göra prognoser över tÀnkta utfall och diskutera dem med klienten. Det Àr just momentet av förutsÀgbarhet som Àr klientens grund för sina beslut. Det Àr förutsÀgbarheten av ett handlande som rÀttsstaten vilar pÄ. Ingenting mÀrkligt med detta. Men frÄn detta har domstolarna gjort sig arbetsbefriade. Domaren, menar jag, borde ha en plikt att i tvistemÄl lÀmna sin prognos pÄ ett tidigt stadium.

I rĂ€ttegĂ„ngsbalken 42 kap. 17 § anges tĂ€mligen vagt att rĂ€tten skall ”verka” för att parterna förliks. Domaren som leder denna förhandling kommer, med den sedvĂ€nja som rĂ„der, i praktiken aldrig med ett eget förslag till lösning ty det vore att sticka ut huvudet för lĂ„ngt dĂ„ bedömningen kan bli en helt annan nĂ€r fakta, bevis och argument lagts fram vid en huvudförhandling.

Inom amerikansk rĂ€tt, ocksĂ„ dansk, finns en praxis dĂ€r domaren relativt omgĂ„ende talar om hur han med ledning av det material som rĂ€tten hittills fĂ„tt in, vilket vĂ€sentligen kan avvika frĂ„n vad som senare tillförs mĂ„let, kan tĂ€nka sig att döma. Redan nĂ€r rĂ€tten tagit del av stĂ€mningsansökan och svaromĂ„l, Ă„tminstone om parterna företrĂ€ds av dugliga advokater, Ă€r det ofta möjligt för rĂ€tten att ha en förestĂ€llning om utgĂ„ngen. Ofta hör jag domare som sĂ€ger: ”Jag vet hur detta skall gĂ„, varför skall vi lĂ„ta mĂ„let svĂ€lla i tid och ymmig skriftvĂ€xling utan nytta för nĂ„gon?” Detsamma ger ocksĂ„ ombuden ofta luft Ă„t pĂ„ ett tidigt stadium.

I skiljemÄl, privat rÀttskipning, hör jag ibland ledamöter klaga över att de redan nÀr de tagit del av de inledande skrifterna, som motsvarar stÀmningsansökan och svaromÄl, har en klar bild över utgÄngen. Men det som man kunde uppfatta som processens slut blir dÄ startskott för en ymnig skriftvÀxling av parternas ombud. DÄ rullas den stora ofÀrden in pÄ överlastade dokument­vagnar med skrifter. TÀmligen onödigt dÄ det mesta varit kÀnt i mÄlets inledning. NÀr sÄ skiljemÀnnen vÀl tvingats att tillgodogöra sig hela materialet och avkunnat dom börjar en ny tsunami med inlagor till hovrÀtten av dem som anser sig rÀtten hava dÀr parterna i huvudsak överklagar vad andra borde eller inte borde ha fÄtt för sina rÀttegÄngskostnader, vad de sjÀlva förtjÀnar dÀrvidlag, samt vad skiljemÀnnen, utan att jÀvsregler funderats över, tilldelat sig sjÀlva. NÄvÀl; nÄgon gÄng klagas det i hovrÀtten över formella fel i skiljeförfarande. Till vilken nytta Àr allt detta för andra Àn juristerna? I vilken mÄn Àr det en service för parterna vÀrd namnet?

Åter till den allmĂ€nna domstolen. En domare bör alltid vara vĂ€l insatt i mĂ„let vid den muntliga förberedelsen och bör kunna sĂ€ga till parterna: ”Att med ledning av det material jag idag fĂ„tt in blir utgĂ„ngen i mĂ„let följande”. En sĂ„dan preliminĂ€r bedömning ger parterna goda skĂ€l att med skĂ€rpa sköta sina processuppgifter frĂ„n processens första dag. Implicit innebĂ€r domarens uttalande en anmodan till parterna att nogsamt begrunda fortsĂ€ttningen. Är rĂ€ttens uttalande relevant? Har vi ett underlĂ€ge i processen som kan hĂ€mtas hem? I vilket eller vilka avseenden bör, om möjligt, taktiken Ă€ndras? Kort sagt, kan uttalandet vara en avstĂ€mning till huruvida parterna skall spendera ytterligare energi och kostnader pĂ„ mĂ„let – vill vi gĂ„ vidare?

Ett tĂ€nkt domslut kan förĂ€ndras över tid i takt med att nya omstĂ€ndigheter framkommer, bevis och motbevis blir nĂ€rmare kĂ€nda. Ett uttalande frĂ„n domaren under en förberedelse kan givetvis ersĂ€ttas av en helt annan utgĂ„ng vid ett senare tillfĂ€lle. Varje bedömning Ă€r i den meningen alltid en fĂ€rskvara, ingenting annat. Det Ă€r den ocksĂ„ nĂ€r mĂ„let överlĂ€mnas till rĂ€tten vid avslutad huvudförhandling. PreliminĂ€ra uttalanden om utgĂ„ngen, speglar stundens status, en dom i tiden inte uttryck för en dom i förtid – fördom.

I rĂ€ttegĂ„ngsbalken 42 kap. 17 § anges som nĂ€mnts vagt att rĂ€tten skall ”verka” för att mĂ„let förliks men det Ă€r samtidigt sĂ„ att rĂ€tten, enligt förarbetena, har en obligatorisk skyldighet att befatta sig med detta. Regeln ger inte domaren rĂ€tt att komma med preliminĂ€ra domar under processens gĂ„ng, det strider inte mot klar praxis, men har uppenbara fördelar. Departementschefen har sagt att förlikningsverksamheten skall ske med sĂ„dan försiktighet – vagt igen – att domaren inte utsĂ€tter sig för risken att verka partisk, sĂ„ att domaren om förlikningsförsöken misslyckas, anses jĂ€vig. Jag delar inte den uppfattningen. En domare löper alltid risk att uppfattas som partisk av den part som förlorat mĂ„let vid avkunnande av dom eller slutligt beslut. Att domaren inte uttalar sin mening pĂ„ ett tidigare stadium botar inte detta. De preliminĂ€ra bedömningarna som jag argumenterar för Ă€r just bara bedömningar den dag de göres och kan förĂ€ndras över tid. Domarens uttalande kan hĂ€r tjĂ€na som fixstjĂ€rna för parterna, att förhĂ„lla sig till inför ett avslut eller en fortsĂ€ttning. Parterna kan sjĂ€lva utvĂ€rdera om bedömningen Ă€r relevant, förtjĂ€nar trovĂ€rdighet och kan förĂ€ndras. För rĂ€ttens aktörer medför det ökade krav pĂ„ att dessa Ă€r vĂ€l insatta och omedelbart aktiva. Givetvis medför det en omstĂ€llning för domarna som mĂ„ste vara svĂ„r att acceptera i förstone, men pĂ„ sikt möjligt att ta till sig. För parterna medför det sparat lidande, tids vinnande och onödiga processkostnader.

Den nuvarande regeln om att rĂ€tten skall verka för en förlikning anser man kan strĂ€cka sig sĂ„ lĂ„ngt att domaren sjĂ€lv kan komma med konkreta medlingsbud. SĂ„ stĂ„r det i kommentaren, men det Ă€r inte verklighet. Under alla mina Ă„r har jag aldrig sett en domare komma med konkreta bud trots stödet i förarbetena. Varför inte? Troligen för att rĂ€ttens ordförande saknar vanan att vara aktör istĂ€llet för ”reaktör”, vilket medför risker om denne saknar förmĂ„ga att övertyga. Konkreta bud Ă€r dock om de stöds av trovĂ€rdiga skĂ€l ytterst vĂ€rdefulla.

I sina preliminÀra uttalanden kan det till och med vara befogat att domaren ger luft Ät dagsformen inom olika omrÄden.

Det bör vara möjligt för honom att exempelvis sÀga att:

 • Som det ser ut idag kan jag inte tro att det ni skall bevisa Ă€r sant.
 • KĂ€randen har fog för sin stĂ„ndpunkt.
 • SkadestĂ„ndet kanske skall justeras och dĂ„ tycker jag att 

 • RĂ€ttegĂ„ngskostnaderna anser jag dĂ„ skall fördelas pĂ„ följande sĂ€tt.
 • Man vet ju inte hur det gĂ„r slutligen, men detta hoppas jag bör ge er nĂ„got att fundera över – vill ni att vi skall fortsĂ€tta till nĂ€sta steg i processen etc.


 • Vi har alla meningar om utgĂ„ngen i pĂ„gĂ„ende mĂ„l, det kan vara ett vĂ€sentligt bidrag till rĂ€ttskipningen om de stundom blev kĂ€nda tidigare Ă€n nĂ€r dom avkunnas.

  Det borde vara möjligt införa regler om preliminĂ€ra domslut/uttalanden om blivande dom. Det förutsĂ€tter en aktivare domare som omges av sĂ„dan integritet, har sĂ„dant sjĂ€lvförtroende om man sĂ„ vill att denne ej beskylls för partiskhet/jĂ€v nĂ€r han meddelar sin förtida mening. FörĂ€ndringen kan uppfattas som mycket kontroversiell. Svenska domare har lĂ€nge tillĂ„tits att vara passiva, förbehĂ„llna rĂ€tten att aldrig ge uttryck för sin mening före dom eller slutligt beslut – devisen har pĂ„ förlegat Ă€mbetsmannamanĂ©r varit att hellre ingenting sĂ€ga – för dĂ„ har jag i vart fall inte gjort nĂ„got fel. Det Ă€r möjligen bekvĂ€mt för domaren men har ingenting att göra med den service som domaren, ”in the bottom line”, Ă€r satt att tillhandahĂ„lla den rĂ€ttssökande allmĂ€nheten.

  Svante Thorsell
  Advokat

  ()

  http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2011/Nr-6-2011-Argang-77/Domare-bor-gora-preliminara-domslut/    

  Uppdaterad: 2011-09-06 19:39:11  Sex mÄnaders fÀngelse och tvÄ Ärslöner som tack för brottet

  FallskÀrm för mutad VD: FÀlld i domstol för grovt mutbrott - belönad av kommunen med 2,2 miljoner kronor. Det Àr sÄ det gÄr till i Göteborgs kommun. Vilka förmÄner - löner, avgÄngsvederlag med mera - kan de andra, vanliga tjÀnstemÀnnen som nu stÄr Ätalade i Göteborgs kommunala mutskandaler pÄrÀkna om de fÀlls? Skall de fÀllas av domstolarna och belönas av Göteborgs kommun?

  En verkstÀllande direktör i ett kommunalt bolag kan belönas med en fallskÀrm pÄ tvÄ Ärslöner om han begÄr ett allvarligt brott mot arbetsgivaren. Om han istÀllet blir frikÀnd i hovrÀtten har man förlorat sitt jobb i alla fall. MÀrkligt och stötande. SÄ har det blivit för Olle Lundgren, VD för Egnahemsbolaget i Göteborg. Ett bolag inom kommunÀgna Framtidskoncernen, Àgare till bland annat Bostads AB Poseidon.


  I slutet av april skiljs Olle Lundgren genom en förlikning frÄn VD-tjÀnsten hos Egnahemsbolaget pÄ grund av mutÄtal mot honom. Dagen efter döms Lundgren till ansvar för just grovt mutbrott vid Göteborgs tingsrÀtt för att han mottagit 24 ton tegel. Domstolen finner vidare att han hÀrför skall avtjÀna ett fÀngelsestraff om sex mÄnader samt förverkar 51 000 kr för brottets vÀrde. "Brottsoffret" Egnahemsbolaget som lidit skada föregrep domen och avtalade dagen innan att belöna gÀrningsmannen men tvÄ Ärslöner, motsvarande 2,2 miljoner kronor. Totalt kostar det skattebetalarna ca 3.3 miljoner kronor.

  Detta strider mot arbetsrÀtten, mot fallskÀrmsjuridiken och frÀmst mot den allmÀnna rÀttsuppfattningen.
  Om en vanlig anstĂ€lld, med anstĂ€llningsskydd, grovt Ă„sidosĂ€tter sina Ă„ligganden mot arbetsgivaren, blir denne avskedad enligt LAS 18 §. Avskedandet har omedelbara konsekvenser. Han fĂ„r lĂ€mna bums. Det Ă€r inte förenat med rĂ€tt till nĂ„gon som helst ersĂ€ttning. Han har förverkat all sin rĂ€tt mot arbetsgivaren. ÅsidosĂ€ttandet bestĂ„r oftast av brottslig gĂ€rning typ; förskingring, bedrĂ€geri, stöld eller vĂ„ldsbrott. Den anstĂ€llde gĂ„r tomhĂ€nt frĂ„n arbetet och kanske med staffet och skammen i bagaget. Att lagstitaren ser med stort allvar pĂ„ brott som begĂ„s av den anstĂ€llde beror pĂ„ att denne har en förtroendestĂ€llning som bolaget mĂ„ste lita pĂ„ - sĂ€rskilt om han Ă€r VD. NĂ€r nĂ„gon avskedas tillĂ€mpas dĂ€rför en strĂ€ng praxis över hela den svenska arbetsmarknaden.

  En verkstĂ€llande direktör omfattas inte av LAS, kan invĂ€ndas. Sant, men denne bör inte komma i bĂ€ttre stĂ€llning Ă€n en vanlig anstĂ€lld vid brott riktat mot arbetsgivaren, tvĂ€rtom. Än mindre, som hĂ€r de facto belönas med miljonbelopp för sin brottsliga gĂ€rning. Olle Lundgren borde som VD ha bĂ€ttre omdöme och skall bedömas strĂ€ngare Ă€n en byggjobbare. Aktiebolagslagen sörjer för att VD har vidstrĂ€kta befogenheter och en sĂ€rskild förtroendestĂ€llning.

  Den vedertagna uppfattningen om brottets betydelse vid tolkning av anstÀllningsavtalet bör vara bestÀmmande för samtliga kategorier av anstÀllda - ocksÄ vid tolkning av VD- avtalet. Den mutade, förskingraren eller den trolöse, har visat sÄdan illojalitet att denne förverkat all sin rÀtt enligt anstÀllningsavtalet. I detta avseende skall han inte ha nÄgon sÀrstÀllning mot den vanlige ansÀllde med "anstÀllningsskydd".

  Vad jag skriver förutsÀtter givetvis att tingsrÀttens dom vinner laga kraft. Det har den inte. Men Egnahemsbolaget har föregripit domen genom att för sÀkerhets skull utdela fallskÀrmen dagen innan. Förlikningen leder till yrsel om man betÀnker de alternativa utgÄngarna. Om Lundgren slutligen fÀlls fÄr han som belöning för brottet tvÄ Ärslöner. Om Lundgren frikÀnnes skall han betraktas som oskyldig men har ÀndÄ förlorat jobbet men som tröst fÄtt tvÄ Ärslöner? Det gÄr inte ihop - fort och dumt blev det.

  En muta Àr en otillbörlig belöning som nÄgon fÄr för sin tjÀnsteutövning för att favorisera nÄgon pÄ arbetsgivarens bekostnad. Att Lundgren mottar tvÄ Ärslöner nÀr han slutar Àr mÄhÀnda ocksÄ en otillbörlig belöning av arbetsgivaren för att Egnahemsbolaget skall försÀkras om att inte tillfogas ytterligare publicitetsskador? Anledningen till att man ingÄr förlikningsavtal Àr oftast att man vill undandra allmÀnhetens insyn i hur det faktiskt ligger till. Kan falskÀrmen vara en mutliknande belöning till Lundgren för hans tystnad? Vem vet, genom avtalet kan uppgifter ha begravts en gÄng för alla?

  Egnahemsbolagets hantering, ytterst politikernas hantering av frÄgan, pÄminner nÀrmast om ett skyddande av brottsling. Ett fösök till att hÀnga arm i krok som passar i landet lagom. Det rimliga hade varit att Egnahemsbolaget vidtagit följande mÄtt och steg:


  • Meddelat att Olle Lundgren sparkats, vilket det handlar om och varför.

  • Klargjort att Lundgren inte fĂ„r en krona med sig med hĂ€nvisning till att han förverkat sin rĂ€tt pĂ„ grund av brott.

  • Att Lundgren om han Ă€r intresserad av ersĂ€ttning hĂ€nvisas till att fĂ„ sin sak prövad i tvistemĂ„l.
   Denna transparens skulle vara till fördel för samtliga. Skattebetalarna och vÀljarna skulle fÄ en prövning i domstol av erfarna domare - men det Àr kanske inte vad parterna önskar sig?


  Styrelsens ordförande, Pelle Berglund, som ytterst Àr ansvarig för förlikningen med Lundgren, menar i pressen att man trÀffat avtalet oberoende av utgÄngen i brottmÄlet, att man sammanvÀgt samtliga omstÀndigheter och att det Àr svÄra juridiska frÄgor som Berglund sÀger sig inte riktigt kunna svara pÄ. Upp stiga orden, men det mÄste finnas kompetenta jurister och kloka spin doctors Àven i kommunens nÀrhet?

  Samme Pelle Berglund menar att fallskÀrmen följer av en korrekt tolkning av detta VD-avtal som dessutom, enligt honom, Àr ett standardavtal inom kommunen. Milda makter! Om detta skulle vara en korrekt rÀttsföljd kan varje VD inom Göteborgs kommun se fram mot tvÄ Ärslöner om han eller hon begÄr ett brott mot sin arbetsgivare!

  Vilka förmÄner - löner, avgÄngsvederlag med mera - kan de andra, vanliga tjÀnstemÀnnen som nu stÄr Ätalade i Göteborgs kommunala mutskandaler pÄrÀkna om de fÀlls? Skall de fÀllas av domstolarna och belönas av Göteborgs kommun? Det Àr risk för att kommunens stöttepelare blivit kommunens stötestenar.

  Svante Thorsell

  ()

  http://www.newsmill.se/node/36800    

  Uppdaterad: 2011-06-08 16:35:11  Flaming attack – att hĂ€ngas ut pĂ„ nĂ€tet.

  Om man googlar pÄ mitt namn finner man bland de frÀmsta trÀffarna rubriker som:
  – Advokat Svante Thorsell, pedofil fast i Kambodja
  - Svante Thorsell, grovt skattebrott-fuskare
  - Svante Thorsell, Sveriges vÀrsta advokat
  - Advokat Svante Thorsell, pedofilen i Thailand
  - BrÀnnvinsadvokaten
  Ingenting av detta Ă€r sant – allt Ă€r lögn och förbannad dikt.
  Hur kunde det bli pÄ detta viset?
  I Göteborg har en direktör nyligen stĂ€mt svenska Google för förtal inför rĂ€tten för att han uthĂ€ngts som pedofil. Ämnet Ă€r mycket intressant men direktören kommer förlora mĂ„let.
  Efter trettiofem Är pÄ advokatbyrÄ och med ett hyggligt renommé inser man med vilken lÀtthet de nya medierna ger möjlighet att skandalisera och chikanera utan att det finns nÄgon effektiv bot. Jag Àr uthÀngd av en motpart för mina tidigare uppdrag som andra parters advokat. Mannen, som inte tillhör den övre vÀrlden och som tidigare suttit av ett lÀngre fÀngelsestraff för ekonomisk brottlighet driver cirka tjugotalet civilmÄl för olika oförrÀtter. Hans hetskampanj grundar sig troligen pÄ en djup kÀnsla av att sjÀlv vara krÀnkt.
  Att bombardera ett företag/företagare med negativ publicitet pÄ nÀtet Àr en ganska ny företeelse, en modern motsvarighet till att angripa motparten med ogrundade stÀmningsansökningar, anmÀlningar till myndigheter, exempelvis, polisen, advokatsamfundet eller HÀlso- och SjukvÄrdens AnsvarsnÀmnd. Nu ger nÀtet möjlighet att sprida pesten som en invasion av rÄttor.
  Den nya tekniken ger i det nÀrmaste oanade möjligheter att sabotera ; att förtala, skandalisera och förstöra en persons integritet och/eller nÀringsverksamhet.

  I Sverige” kallas det ofta ”nĂ€tmobbning” men i USA gĂ„r företeelsen under beteckningen ”flaming attack” och har en preciserad innebörd. Det Ă€r en skandalisering av en person, en nĂ€ringsidkare eller företag och motivet Ă€r utöver krĂ€nkningen ofta ett ekonomiskt intresse. Flaming syftar till att vederbörande skall ”brinna pĂ„ nĂ€tet, genomgĂ„ skĂ€rselden, eller liknande”. MĂ„let Ă€r att den utsatte/ verksamheten skall tvingas betala sig fria, anpassa sig till motpartens villkor och leder ofta till flykt och konkurser. En vanlig ingrediens Ă€r att nĂ€tattacken, utan att man kan spĂ„ra avsĂ€ndaren, har samband med ett pĂ„gĂ„ende civilmĂ„l. Ofta erbjuder motparten i mĂ„let med dunkla ord att han ”nog har kontakter med den som attackerat” och att han kan se till att dessa avslutas mot att den utsatte parten ingĂ„r en s.k. ”förlikning” i tvistemĂ„let. Beskyddar och utpressningsrekvisiten ligger hĂ€r nĂ€ra till hands. Anknytningen till ren maffia Ă€r vanlig.
  I USA förekommer det lagregler dĂ€r personer med negativ kritik mot nĂ€ringsidkare mĂ„ste uppge sig som avsĂ€ndare med angivande av ID och IP-nummer. SĂ„ inte i Sverige. AvsĂ€ndare kan efterforskas pĂ„ deras IP-nummer, men gĂ€rningsmĂ€nnen, sĂ„ ocksĂ„ min motpart anvĂ€nder sig av anonyma avsĂ€ndare – varje stadsbibliotek eller 7/11- butik kan vara avsĂ€ndare. Endast den fege smyger undan i anonymitetens mörker. Attackerna Ă€r som regel vanliga förtalsbrott och skall inte prövas med det sĂ€rskilda skydd som yttrandefrihetsbrott medför, men omöjliggörs av att polisen har svĂ„rt finna gĂ€rningsmannen.
  Personuppgiftslagen, PUL, ger inte heller nÀmnvÀrt skydd. Lagen avser endast svenska webbsidor. Sabotören anvÀnder sig givetvis endast av utlÀndska webbsidor vars förehavanden skall prövas enligt respektive lands lag.
  Hur lÀnge finns uppgifterna kvar i det datamoln som hÀnger över oss? Finns de dÀr för eviga tider och vem vakar över vÄr heder och Àra i detta moln nÀr vi sjÀlva lÀmnat denna planet?

  Detta Àr av allmÀnt intresse. Hur det pÄverkar advokatrollen Àr viktigt, dÄ alla har rÀtt till det skydd som funktionen bör medföra. Utpekad som pedofil och skattebrottsling har jag som advokat en tystnads- och lojalitetsplikt som Àr orubblig och som tyvÀrr ocksÄ blir till skydd för en flammande hetsare som denne.
  Mannen och dennes autodidakta ombud har lĂ€mnat in ett stort antal anmĂ€lningar mot mig till advokatsamfundets disciplinnĂ€mnd. DĂ€r har jag att svara korrekt och sakligt mot pĂ„hopp och personangrepp - sjĂ€lvklart – aldrig ge uttryck för vad jag kĂ€nner -givet . Jag och min familj har, sannolikt av samma person, utsatts för adresskapning . Posten – ocksĂ„ advokatbreven - har omdirigerats till av motparten önskad adress; dessutom har jag utsatts för telefon- och bredbandskapning dĂ€r vi kom att stĂ„ utan dessa tjĂ€nster i snart tvĂ„ mĂ„nader och med en telefon som tystnade julaftons morgon. Hur kul Ă€r detta?
  Den som vill sabotera den juridiska konflikthanteringen genom att ge sig pÄ advokater har oanade möjligheter att i det öppna datasamhÀllets hÀgn stÀlla till det för sina offer. Andra kontaktyrken med konflikthantering sÄsom Äklagare, journalister, lÀkare och politiker löper givetvis liknande risker.
  Genom civil terrorism; flaming attack, post- och telekapning, opÄkallade anmÀlningar till myndigheter och bombardemang med obefogade stÀmningsansökningar kan medborgaren komma att flamma eller Ätminstone som i mitt fall bli svedd - sÄ Àr det i en uttalad förtroendebransch. Polis, advokatsamfund och domstolsvÀsende har hÀr inte haft nÄgot att erbjuda förutom ryggar. Advokatens stÀllning kan förefalla stark men dennes roll gör honom de facto svag och utsatt. RÀttsÀkerheten förutsÀtter en orÀdd, sjÀlvstÀndig och stark advokatkÄr och dÀrtill anpassade regler.

  Jag hyllar det fria och vilda nĂ€tet, men farorna med webben Ă€r i stort lika okĂ€nda som pĂ„ sin tid riskerna med DDT och neurosedyn. En flaming attack skyddas aldrig av svensk lag. Vid ordinĂ€rt förtalsbrott, icke tryckfrihetsbrott, som hĂ€r, Ă€r tyvĂ€rr utsikten att styrka brott begrĂ€nsad dĂ„ gĂ€rningsmannen Ă€r anonym. Denne Ă„tnjuter ironiskt nog större skydd Ă€n till och med en ansvarig utgivare i tryckfrihetsmĂ„l som aldrig Ă€r anonym. PĂ„ skalan mellan yttrandefrihet – smĂ€delse – och integritetsskydd mĂ„ste nya avgrĂ€nsningar göras. En möjlig vĂ€g Ă€r att krĂ€nkaren mĂ„ste identifiera sig om offret utpekas pĂ„ sĂ€tt sĂ„ att offret kan identifieras. Den som inte vĂ„gar stĂ„ för sina uppgifter Ă€r inte vĂ€rd yttrandefrihetens skydd?
  Svante Thorsell

  ()

  http://www.advokatsvantethorsell.se/index.php?page=addArtikle&IDed=25    

  Uppdaterad: 2010-06-15 08:26:47  Tillbaka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida

  Telefon: 0704-15 35 17     Adress: Överås Parkväg 12 SE-412 74 Göteborg     Epost: svante@thorsell.info

  Administration